iPhone 11 Pro/11 Pro Max
iPhone 11 Pro 512Gb (Máy mới)
iPhone 11 Pro 512Gb (Máy mới)
24.990.000 đ
Màn hình: OLED 5,8 inch Camera trước: 12MP Camera sau: 3 camera 12MP Chip: Apple A13 Bionic Ram: 4GB Pin: 3046 mAh
iPhone 11 Pro 256Gb (Máy mới)
iPhone 11 Pro 256Gb (Máy mới)
24.890.000 đ
Màn hình: OLED 5,8 inch Camera trước: 12MP Camera sau: 3 camera 12MP Chip: Apple A13 Bionic Ram: 4GB Pin: 3046 mAh
iPhone 11 Pro Max 64Gb (Máy mới)
iPhone 11 Pro Max 64Gb (Máy mới)
24.890.000 đ 25.590.000 đ
Màn hình: OLED 6,5 inch Camera trước: 12MP Camera sau: 3 camera 12MP Chip: Apple A13 Bionic Ram: 4GB Pin: 3969 mAh
Giảm: 700.000 đ
iPhone 11 Pro Max 256Gb (Máy mới)
iPhone 11 Pro Max 256Gb (Máy mới)
27.490.000 đ
Màn hình: OLED 6,5 inch Camera trước: 12MP Camera sau: 3 camera 12MP Chip: Apple A13 Bionic Ram: 4GB Pin: 3969 mAh
iPhone 11 Pro Max 64Gb (Máy 99%)
iPhone 11 Pro Max 64Gb (Máy 99%)
21.190.000 đ 22.590.000 đ
Màn hình: OLED 6,5 inch Camera trước: 12MP Camera sau: 3 camera 12MP Chip: Apple A13 Bionic Ram: 4GB Pin: 3969 mAh
Giảm: 1.400.000 đ
iPhone 11 Pro 64Gb (Máy mới)
iPhone 11 Pro 64Gb (Máy mới)
22.890.000 đ 24.590.000 đ
Màn hình: OLED 5,8 inch Camera trước: 12MP Camera sau: 3 camera 12MP Chip: Apple A13 Bionic Ram: 4GB Pin: 3046 mAh
Giảm: 1.700.000 đ
iPhone 11 Pro Max 512Gb (Máy mới)
iPhone 11 Pro Max 512Gb (Máy mới)
31.690.000 đ
Màn hình: OLED 6,5 inch Camera trước: 12MP Camera sau: 3 camera 12MP Chip: Apple A13 Bionic Ram: 4GB Pin: 3969 mAh

Copyright © 2019 techzmobile

×
Chọn khu vực mua hàng

Hãy chọn tỉnh thành của bạn!