iPhone XS - XS Max
iPhone Xsmax - 64Gb (99%)
iPhone Xsmax - 64Gb (99%)
12.790.000 đ 13.990.000 đ
Màn hình: 6.5 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: Lâu hơn iPhone X 1,5h
Giảm: 1.200.000 đ
iPhone Xsmax - 256Gb (99%)
iPhone Xsmax - 256Gb (99%)
13.890.000 đ 14.290.000 đ
Màn hình: 6.5 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: Lâu hơn iPhone X 1,5h
Giảm: 400.000 đ
iPhone Xs - 256Gb (99%)
iPhone Xs - 256Gb (99%)
11.490.000 đ
Màn hình: 5.8 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: 2658 mAh
iPhone Xs - 64Gb (99%)
iPhone Xs - 64Gb (99%)
9.990.000 đ 10.190.000 đ
Màn hình: 5.8 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: 2658 mAh
Giảm: 200.000 đ
iPhone Xs - 64Gb (CPO mới 100%)
iPhone Xs - 64Gb (CPO mới 100%)
13.590.000 đ 14.090.000 đ
Màn hình: 5.8 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: 2658 mAh
Giảm: 500.000 đ
iPhone Xs - 512Gb (Mới)
iPhone Xs - 512Gb (Mới)
18.690.000 đ
Màn hình: 5.8 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: 2658 mAh
iPhone Xs - 256Gb (Mới)
iPhone Xs - 256Gb (Mới)
17.890.000 đ
Màn hình: 5.8 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: 2658 mAh
iPhone Xs - 64Gb (Mới)
iPhone Xs - 64Gb (Mới)
16.590.000 đ
Màn hình: 5.8 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: 2658 mAh
iPhone Xsmax - 512 Gb (Mới)
iPhone Xsmax - 512 Gb (Mới)
20.190.000 đ
Màn hình: 6.5 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: Lâu hơn iPhone X 1,5h
iPhone Xsmax - 256Gb (Mới)
iPhone Xsmax - 256Gb (Mới)
19.990.000 đ
Màn hình: 6.5 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: Lâu hơn iPhone X 1,5h
iPhone Xsmax - 64Gb (Mới)
iPhone Xsmax - 64Gb (Mới)
17.490.000 đ 18.990.000 đ
Màn hình: 6.5 inch Camera trước: 7MP Camera sau: 2 Camera 12.0 MP Chíp: Apple A12 Bionic Ram: 4GB Pin: Lâu hơn iPhone X 1,5h
Giảm: 1.500.000 đ

Copyright © 2019 techzmobile

×
Chọn khu vực mua hàng

Hãy chọn tỉnh thành của bạn!